L es ep r o b en © P at r i c i a F alk en b u r g
2
V o m F l i ege n : D r ei D i n ge . J ed en T ag Dei n e H an d E in e m S ch me t t e r l in g Dei n H er z E in e m G l ü ck Dei n en G e i s t Ei n e m g u t en G ed an k en H i nh a l t e n. ( f ü r C h a rl i e ) W e ihn a c ht e n . Der R eg en b eg lei t et e u n s Di e g an ze N a c h t . S c h w e r l a g d e r H i m m e l a u f d e r E r d e . O h n e S t er n e zu m G ele i t . W i r b et et en u m F r i ed en . Fl e h t e n u m E r l ö s u ng . R a ng e n u m Fa s s u ng A n g e s i c h t s a l l d e r E r b a r m u n g sl o sig k e it e n u m u n s . Du r c h n äs s t i n al len F as er n S t an d en w i r fr i er en d . A b er d er R eg en , s i eh , H at Ket t en leu c h t en d er P e r l e n In s G e zw e i g g e t up f t .
L es ep r o b en © P at r i c i a F alk en b u r g
2
V o m F l i ege n : D r ei D i n ge . J ed en T ag Dei n e H an d E in e m S ch me t t e r l in g Dei n H er z E in e m G l ü ck Dei n en G e i s t Ei n e m g u t en G ed an k en H i nh a l t e n. ( f ü r C h a rl i e ) W e ihn a c ht e n . Der R eg en b eg lei t et e u n s Di e g an ze N a c h t . S c h w e r l a g d e r H i m m e l a u f d e r E r d e . O h n e S t er n e zu m G ele i t . W i r b et et en u m F r i ed en . Fl e h t e n u m E r l ö s u ng . R a ng e n u m Fa s s u ng A n g e s i c h t s a l l d e r E r b a r m u n g sl o sig k e it e n u m u n s . Du r c h n äs s t i n al len F as er n S t an d en w i r fr i er en d . A b er d er R eg en , s i eh , H at Ket t en leu c h t en d er P e r l e n In s G e zw e i g g e t up f t .